شرایط من سخته! پس نمیتونم موفق شم!

شرایط من سخته! پس نمیتونم موفق شم!

شرایط من سخته! پس نمیتونم موفق شم! سلام به دانش آموزان عزیزم! امیدوارم حالتون خوب باشه و تونسته باشین از تک تک لحظاتتون برای رسیدن به موفقیت نهایت استفاده رو کرده باشین! امروز میخوام در مورد یکی از بهانه های همیشگی انسان های شکست خورده و ناموفق صحبت کنم که همه ی انسان ها گاهی …