زبان انگلیسی

🆎لیست چند لغت پرکاربرد در انگلیسی

زبان انگلیسی

لیست لغات پرتکرار زبان انگلیسی اين ٩٦ لغت خيلي به يادگيري زبانتون كمك ميكنه ۱- Accept – پذيرفتن ۲-Allow – اجازه دادن ۳-Ask – پرسيدن ۴-Believe – باور كردن ۵-Borrow – قرض گرفتن ۶-Break – شكستن ۷-Bring – آوردن ۸-Buy – خريدن ۹-Can/ Be able – توانستن ۱۰-Cancel – منتفي كردن ۱۱-Change – تغيير دادن …