معرفی کتاب

معرفی کتاب : گلف باز و میلیونر

گلف باز و میلیونر

گلف باز و میلیونر یکی از بهترین کتاب های انگیزشی نوشته شده توسط مارک فیشر است. این کتاب رو به تمام کسانی که مشتاق رسیدن به پیروزی هستند ، پیشنهاد می کنم. درباره کتاب : «گمان نمی‌کنم. تو تاریکی بیشتری به درونت راه می‌دهی. باید محکم باشی، با مبارزه بیرونش کن. نگذار وقایع بیرونی تو …

معرفی کتاب بسیار زیبای حکایت آن که دلسرد نشد !

حکایت آن که دلسرد نشد

حکایت آن که دلسرد نشد یکی از بهترین کتاب های منتشر شده موفقیتی است که توسط مارک فیشر به رشته تحریر درآمده و برای کسانی که بدنبال موفقیتند سودمند خواهد بود.

معرفی کتاب حکایت دولت و فرزانگی

حکایت دولت و فرزانگی

توضیحات کتاب حکایت دولت و فرزانگی : روزگاری جوانی هوشمند می‌زیست که می خواست دولتمند شود. او به ستاره بخت خود اعتقاد نداشت. آکنده از نومیدهای دیگر دست و دلش به کار نمی‌رفت. در این فکر و رؤیا بود که به کارجدیدی دست بزند و تنگناهای مالی‌اش را یکباره و برای همیشه از بین ببرد. …