خواب خود را تنظیم کنید!!!

خواب خود را تنظیم کنید!!!

خواب خود را تنظیم کنید!!!

سلام بچه ها ! حالتون خوبه؟

آیا شما در مورد خواب خودتون حساس هستین؟

اصلا به نظر شما یه دانش آموز موفق باید خواب و استراحتش چه جوری باشه؟؟؟

ادامه ی این مطلب رو مطالعه کنین تا با هم به جوابش برسیم.

بیشتر بخوانید

دید شما به کنکور چگونه است؟؟؟!!!

دید شما به کنکور چگونه است؟؟؟!!!

دید شما به کنکور چگونه است؟؟؟!!!

سلام به دانش آموزان عزیزم!

حالتون خوبه؟

می خوام در این مطلب با شما در مورد دیدگاه شما به کنکور صحبت کنم!

واقعا دید شما به کنکور چیه؟؟؟

بریم و با هم ادامه ی مطلب رو بخونیم:

بیشتر بخوانید

یک نمره ی قرضی !

یک نمره ی قرضی

یک نمره ی قرضی

خانم معلم در دفتر تنها بود که پسر کوچکی آرام درِ دفتر را باز کرد و با لحن محتاطی او را صدا کرد.

خانم معلم او را شناخت، اما بدون آن که بخواهد نارضایتی خودش را به رویش بیاورد، گفت: تو در امتحان نمره ۹ گرفتی.


تو تنها کسی هستی که نمرۀ قبولی نگرفته !

بیشتر بخوانید