حذف کنکور سراسری

جزوه

حذف کنکور سراسری ! آری یا خیر؟

با وجود ۲۷ هزار داوطلب گروه تجربی با معدل بالای ۱۹.۷۵ نمی توان کنکور را حذف کرد!

ادامه ی مطلب را بخوانید…

بیشتر بخوانید