لیستی از کلمات مشابه در زبان انگلیسی

لیستی از کلمات مشابه در زبان انگلیسی

در ادامه ببینید:

:one: similar words = کلمات مشابه

:point_right: Assist = همکاری کردن
:point_right: Consist = شامل شدن
:point_right: Insist = اصرار کردن
:point_right: Resist = مقاومت کردن
:point_right: Persist = پافشاری کردن

:two: similar words = کلمات مشابه

:point_right: Host = میزبان
:point_right: Hostle = هتل رایگان
:point_right: Hostility = خصومت
:point_right: Hospitality = مهمان نوازی

:three: similar words = کلمات مشابه

:point_right: Generous = سخاوتمند
:point_right: Genius = نابغه
:point_right: Genuin = اصلی_خالص
:point_right: Gorgeous = زیبا

:four: similar words = کلمات مشابه

:point_right: Suppose = گمان کردن
:point_right: Oppose = مخالفت کردن
:point_right: Depose = خلع کردن
:point_right: Impose = تحمیل کردن
:point_right: Dispose = خلاص شدن
:point_right: Expose = نمایش دادن_در معرض قرار دادن
:point_right: Compose = نوشتن_سرودن

:five: similar words = کلمات مشابه

:point_right: Accept = پذیرفتن
:point_right: Aspect = جنبه
:point_right: Except = بجز
:point_right: Expect = انتظار داشتن
:point_right: Inspect = جست وجو کردن
:point_right: Suspect = مضنون بودن
:point_right: Respect = احترام گذاشتن

:six: similar words = کلمات مشابه

:point_right: Reject = رد کردن
:point_right: Inject = ترزیق کردن
:point_right: Deject = دل شکستن
:point_right: Eject = پرتاب کردن_بیرون راندن
:point_right: Object=اعتراض کردن
:point_right: Adject = ضمیمه کردن

:seven: similar words = کلمات مشابه

:point_right: Supply = فراهم کردن
:point_right: Apply = درخواست کردن
:point_right: Imply = اشاره کردن_دلالت کردن
:point_right: Reply = پاسخ دادن
:point_right: Comply = اطاعت کردن

:eight: similar words = کلمات مشابه

Refer = اشاره کردن
Differ = تفاوت داشتن
Infer = نتیجه گیری کردن
Offer = پیشنهاد کردن
Confer = تجمع کردن
Transfer = انتقال دادن
Prefer = توجیح دادن
Suffer = آزار رساندن

:nine: similar words = کلمات مشابه

Inverse = معکوس
Converse = گفتگو کردن
Reverse = معکوس کردن
Diverse = تفاوت داشتن_دگرگون کردن
Adverse = مغایر_ناسازگار

۱۰ similar words = کلمات مشابه

Beard = ریش
Bread = نان
Bored = خسته
Board = تخته_صعود کردن
Broad = وسیع
Abroad = خارج
Breed = پرورش دادن

اینم از کلمات مشابه در زبان انگلیسی !

کانال تلگرام مسیر موفقیت

1 دیدگاه در “لیستی از کلمات مشابه در زبان انگلیسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *